SafariFinlandBike

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5.2020. Viimeisin muutos 21.1.2023.

Rekisterinpitäjät

Juhan safari ja lomamatkat
Jäljempänä Safarisuomi
Jyrkäntaival 13
89140  KOTILA
+358 44 748 666 7

Yhteyshenkilö

Juha Haanela
Jyrkäntaival 13
89140  KOTILA
+358 44 748 666 7
info@safarifinland.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Annettuja henkilötietoja käytetään Safarisuomen järjestämien matkojen ja ohjelmien sekä kalustovuokrauksen
toteuttamiseen sekä uusien vastaavien tilaisuuksien markkinointiin. Matkan, vuokrauksen ja/tai
tapahtuman jälkeen asiakkaalle voidaan lähettää myös kyselyjä ja tiedotteita.
Matkan ja/tai tapahtuman jälkeen henkilön perustietoja (nimitiedot, sähköpostiosoite ja
yrityksen/organisaation nimi) säilytetään viisi vuotta, ellei rekisteröity käytä rekisteristä poistooikeuttaan.

Rekisterin tietosisältö
etu- ja sukunimi
osoitetiedot
puhelinnumero
sähköpostiosoite
kampanjahistoria
suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

Lisäksi matkakohtaisesti rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
pakettimatkojen ja lisäpalveluiden varaukseen liittyvät tiedot, kuten 
matkakohde, matkapäivät, varauspäivä, hotellitiedot, laivatiedot, lennon tieto, 
matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, myyntikanava ja mahdollinen virkailija, 
varausseurue, matkaan liittyvät lisäpalvelut, kanta-asiakasnumerot, 
passin numero, sukupuoli ja asiakkaan yksilöivä tunnistenumero
Laskutusasiakkaalta luottotietojen tarkistamiseksi rekisteröidään lisäksi:
yritysasiakkailta yrityksen nimi ja y-tunnus
henkilöasiakkaalta syntymäaika ja henkilötunnus

Säännönmukaiset tietolähteen
Matkaan ja/tai tapahtumaan osallistuva henkilö antaa ilmoittautumisen yhteydessä
osallistujien tiedot omalla ja muiden osallistuvien henkilöiden suostumuksella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Annettuja henkilötietoja siirretään matkan ja/tai tapahtuman toteuttamisen
kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Poislukien luottotietojen tarkistamisen yhteydessä.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi laivayhtiöille, lentoyhtiöille ja hotelleille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista osallistujarekisteriä ei ylläpidetä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Osallistujarekisteriä säilytetään ja ylläpidetään niiden käyttöön tarkoitetuissa järjestelmissä.
Safarisuomen henkilökunta kirjautuu eri järjestelmiin henkilökohtaisilla
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa osallistujarekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö omien
tietojen tarkastuksesta pyydetään lähettämään osoitteeseen info@safarifinland.fi
Henkilötietoja koskevien pyyntöjen tekeminen on maksutonta kerran vuodessa. Lisäpyynnöistä
saatamme periä kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia osallistujarekisteriin tallennettujen virheellisten tietojen
korjaamista. Pyyntö omien tietojen korjaamisesta pyydetään lähettämään osoitteeseen
info@safarifinland.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää osallistujarekisterissä olevien tietojen postamista. Pyyntö
omien tietojen poistamisesta pyydetään lähettämään osoitteeseen info@safarifinland.fi